Karlsro Såg & Kvarn

Kjell Davidsson

Telefon 0371 46 111 -  0371 46 020 -  Fax 0371 46 020

 

 

 

 

 

~ Legosågning ~

Försäljning av fodervaror, gödsel

utsäde, blandningar och fodersilos 

  I Kvarnen      Kvarnlagret      Kjell på Sågen      Klingan på Sågen      färdiga bräder      Sägade Bräder och Regler

www.langaryd.nu/karlsro