LRF

[Uppåt]

Långaryds LRF

 

Kontaktpersoner

http://www.lrf.se/

 

 

Styrelsen består av:
Ordf: Lilly Vingeskog Svensson
0371-403 15 kassör: Pia Holmen 0345- 130 79
Lennart Erlandsson
0371-470 20
Bo Eriksson
0371-470 36
Åke Eriksson
0345-130 79
Allan Eriksson
0345-130 81
Bo Åquist
0371-403 85
Sven-Allan Johansson
0371-430 64
Göran Johansson
0371- 461 80