Norra Hembygdsförening

[Uppåt]

Föreningen bildades den 17 januari 1964 i skolbyggnaden i Yttersjöholm.

En interimstyrelse fick i uppdrag att inköpa Yttersjöholms skola av Hylte Kommun.Skolhuset invigdes i juni 1918 och det bedrevs undervisning fram till 1959. Ortsbefolkningen tyckte att det var i deras intresse att bevara byggnaden. Det finns även ett uthus med vedbod, toaletter och  en bastu som används än idag. En gammal Getastuga skänktes och uppfördes 1967. På Årsmötet 1992 beslöt man att den gamla sågkvarnen skulle restaureras. Det skrevs ett arrendeavtal med Åke Handberg som är ägare till den. Efter ca. 2000 tim arbete invigdes sågkvarnen den24 maj 1997, där det sågades, maldessäd och hyvlades takstickor. Det kom ca. 400 pers. för att vara med vid denna ceremonin. Man har även restaurerat en smedja som ligger i anslutning till sågkvarnen och den invigdes den 26 maj 2002. Föreningen hyr ut skollokalen för sammankomster m.m. Hembygdsföreningen har 118 st. medlemmar.  

Kontaktpersoner:

Uthyrning: Lotta Nygren 0371-212 41  

Bastueldare: Åke Handberg 0371-212 36  

Andra frågor:   Skriv av E-post adressen    0371 47020