Samhällsförening

[Uppåt]

Långaryds Samhällsförening

 Bildades 1983 som ett led i att stärka gemenskapen mellan Långarydsborna och därmed, dels lite lättare kunna driva gemensamma aktuella frågor, dels ordna lite positiva aktiviteter.
Några år innan hade byborna i kyrkbyn ordnat ett gemensamt vattenverk som upplevdes mycket positivt.
Första uppgiften för föreningen blev att i samarbete med kommunen få ordning på avloppsfrågan i byn. Nästa blev bebyggelsen vid Skräddarvägen som kunde komma igång1988.
Av Kulturnämnden fick vi i uppdrag att sätta namn på gatorna, en nog så knepig men samtidigt intressant uppgift.   Så har det fortsatt. En busskur vid Nissastigen, gatubelysning på Nybyvägen och en säkrare korsning vid infarten till Nyarp är andra projekt som föreningen arbetat målmedvetet för.
Vår uppgift är också att skapa trivsel och aktiviteter i bygden. Genom åren som gått har vi ordnat underhållning, tipspromenader, höstfester mm. som har varit uppskattade.
Under några år har också Midsommarfirandet vid Höstro vilat på föreningens ansvar.
1997 inleddes ett samarbete med några andra Långarydsföreningar och denna konstellation har sedan undan för undan växt ut. Nu är vi åtta föreningar som hjälps åt med

Större arrangemang som t.ex. gammaldags marknad och midsommarfirande.Samarbetet ger också större pondus när vi driver olika samhällsfrågor kring dagis, skolor och äldrevård.
Föreningen är politiskt obunden. Vi jobbar för Långaryds framtid.
Varmt välkommen med du också
Årsavgiften är 50 kr familj och enskild 30 kr. Som kan betalas in på Postgiro 4419278-9
Nuvarande styrelse består av

Ordförande Anna Roos Tel. 0371-46292
Sekreterare  Frida Axelsson Tel. 0371-46254
Kassör Terese Borg Tel. 0371 46 277
Ledamot Göran Carlsson Tel. 070-2015407
Ledamot Bo Larsson Tel. 0371 46 121
Ledamot Veronika Algerbo Tel. 0371-46106
Ledamot  Linda Lundberg Tel. 0371 46 113
Suppleant Mia Engstad Tel. 0371-46043
Suppleant Lars Svensson Tel. 0371-46251
Suppleant Pia Boqvist Tel. 0708-479762
 
    

Vi samarbetar med Charlottenlund