Holméns Modellsnickeri

Vakumformningsverktyg i aluminium för att forma en lampkupa, 112 cm i diameter.
Lampkupeverktyget under bearbetning.
Vakumformningsverktyg i aluminium till pärmfordral. Svart detalj visar färdig produkt.
Trämodell under uppbyggnad 1
Trämodell under uppbyggnad 2
Trämodell under uppbyggnad 3
Sittbadkar för handikappade, modell tillverkad av oss.
Trämodell för tillverkning av handfat.

Modeller i trä och plast