[start][uppåt]

Tipsa en vän:  Skicka den här sidan till en vän via e-post
 

Nyarp Januari 2009

Håll igång Nyarps Bygdegård!


Bygdegården drivs ideellt och är en viktig del av bygden. Verksamheten har de senaste åren gått runt. Vi får bidrag från kommunen som i princip täcker uppvärmning (pellets).
För att täcka övriga kostnader krävs det att vi har en bra uthyrning. Då är det avgörande att lokalen hålls i ett attraktivt skick. Genom åren har renoveringar genomförts som bekostats av bidrag och insamlingar.
Nu behövs ett antal renoveringsåtgärder och vi har därför gjort en plan som sträcker sig över de närmsta två åren. Kan vi genomföra detta tryggar vi förhoppningsvis verksamheten ett bra tag.
Vi kommer att ansöka om bidrag från Leader (EU) bygdemedel (sköts av Länsstyrelsen) och Boverket.
Leader är ett EU-finansierat projekt som skall bidra till regional utveckling i form av samarbete, arbetstillfälle och levnadsmiljö. Vårt projekt bör kunna uppfylla dessa krav. Ansökan görs i höst och vi räknar med att ha besked kring finansieringen vid årsskiftet.
För att kunna tillgodogöra oss detta behöver vi också stöd från fler håll. Leader bygger också på att flera parter hjälps åt. Därför kontaktar vi här Er lokala företagare och ber om ert stöd. Vi räknar med att få utväxling från Leader med lika stor del som vi kan få ihop på annat håll.
Därmed gör varje bidrag denna gång extra stor nytta!
Vi ber därför om i första hand direkt stöd, men det kan också bestå i skänkt material eller tid (också detta ”växlas ut”) .

Det går bra att sätta in pengar på bankgiro 681-8314.

Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har några frågor.
Hela bygden är mycket tacksam för varje bidrag!
Styrelsen för Nyarps bygdegård.


Eva Larsson, Ordförande

0371-43049  070-214 65 72


 

Utskriftsvänlig pdf